Od dnešního rána může být uzavřen výjezd z Brusnického tunelu. Ale nemusí.

Radnice Prahy 6 se v poslední době potýká s velmi špatnou dopravní situací v okolí Vítězného náměstí. Ta je způsobená zčásti uzavřením Korunovační ulice, která přiváděla většinu dopravy ze směru od Letenského tunelu a od Holešovic a kde se mění povrch a rekonstruuje most přes železnici. Uzavřená má být do konce roku.

Doprava na kulaťáku se ale pochopitelně zvýšila po otevření tunelového komplexu Blanka, protože lidé ze severu Prahy najednou dostali kapacitní komunikaci, která jim velmi pomůže – jen se do ní musí dostat. V cestě bohužel stojí dopravně „zklidněné“ Vítězné náměstí. Radnice Prahy 6 se před pár týdny rozhodla, že Blanka může za všechno a začala populisticky vyžadovat uzavření výjezdů na Prašném mostě. A podle nedávných zpráv se zdálo, že uspěla. Teď ovšem vychází najevo, že ne tak docela. Důvod k oslavě to ovšem určitě není.

Aby bylo jasno o čem mluvíme: uzavíraným výjezdem z Brusnického tunelu se myslí pouze výjezd ze směru od Smíchova, nikoli ze směru druhého. Tento výjezd ústí přímo na křižovatku Prašný most, kde aktuálně vznikají nejhorší kolony. V ranním studiu ČT24 byl vstup přímo z místa a rozhovor moderátorky s Petrem Dolínkem, náměstkem pro dopravu magistrátu hl. m. Prahy, byl velmi poučný. Moderátorka se snažila dostat z něj informaci, o kolik se zvýšil výjezd vozidel po uzavření Korunovační ulice. To je logická otázka, když radnice Prahy 6 žádala uzavření výjezdu „alespoň do ukončení rekonstrukce Korunovační.“ Jenže kapacita aut vyjíždějících na Prašném mostě ze smíchovského směru nemá s korunovační ulicí vůbec žádnou spojitost a k žádnému navýšení tedy nedošlo.

„Problém není v tomto výjezdu. Jde o součet provozu ze všech komunikací, najíždějících na Prašný most,“ řekl Dolínek. V podstatě celou dobu co mluvil, bylo jasné, co si o uzavření tohoto výjezdu myslí – je to populistický krok, který ničemu nepomůže a spoustu věcí naopak zhorší.

Zkušební uzavření výjezdu proběhlo včera, tedy v neděli dopoledne, za nejslabšího provozu. Výsledkem byl průšvih. V tunelu se objevily červené kříže a následně i tabule se zákazem vjezdu na výjezdovou rampu, zároveň se v celém Brusnickém tunelu snížila rychlost na 50 km/h. Výjezd ovšem nelze zablokovat fyzicky, nějakou závorou nebo podobně. Výsledkem bylo, že si uzavření nevšimlo 48 řidičů a výjezd normálně použili. A když nahoře zjistili, že je uzavřeno, osm z nich zazmatkovalo a začalo dokonce couvat zpátky do tunelu a snažili se připojit zpět k provozu. Naštěstí se nikdo neotočil a nesjížděl do tunelu v protisměru, ale i tak lze situaci označit za velmi nebezpečnou.

A teď ten hlavní špek.

Výjezd z tunelu se trvale uzavírat rozhodně nebude. Protože ale Magistrát chce vycházet vstříc městským částem, ve kterých jsou uzavírky jako v případě Korunovační a protože městská část Praha 6 po uzavření výjezdu volá, stane se následující:

Výjezd bude uzavírán jen někdy, když dispečer tunelového komplexu podle kamer na křižovatce Prašný most uzná, že uzavření dopravě pomůže, tedy zřejmě v nejvyšší špičce. Podle Dolínkových slov na to ovšem bude mít vliv i starosta Prahy 6, jen zatím není úplně jasné jaký…

Podle mě je to skoro nejhorší možné řešení. Řidiči si teď nemohou naplánovat cestu, resp. musí počítat s tím, že budou kromě jedné trasy potřebovat ještě objízdnou, kdyby náhodou výjezd nefungoval.

Pokud navíc k uzavírce dojde, efekt bude jednoduchý: všímaví řidiči z tabulí zjistí, že výjezd je uzavřen a vyjedou o výjezd dřív, tedy na Malovance, najedou na Patočkovu ulici a po ní se dostanou kam? Ano, ke křižovatce Prašný most. Ti kteří si nevšimnou, pojedou tunelovým komplexem Blanka dál a vyjedou při další příležitosti, tedy na Letenské pláni. Tam odbočí doleva a vrátí se po třídě Milady Horákové přes Hradčanskou zpátky na… křižovatku Prašný most. Někteří možná na Hradčanské odbočí do Pelléovy ulice a pokračovat Jaselskou a Čs. armády, ale Pelléova je velmi úzká jedmosměrka a kolony se tam tvoří běžně, jinými slovy je na hranici své kapacity. Takže jich moc nebude.

Dostáváme se k jádru věci: problémem tu vůbec není výjezd z Blanky. „Musíme vycházet z toho, že sama Praha 6 již před několika lety zúžila do jednoho pruhu právě Svatovítskou ulici (která vede z Prašného mostu na Vítězné náměstí). Všechno co se děje na Svatovítské jde na vrub Prahy 6, která rozhodla o stavební úpravě, která vede k tomu, že se auta ze tří pruhů musí sjet do jednoho. To vyvolává kolapsy, samozřejmě,“ řekl Dolínek. Pokračoval výčtem rezidenčních oblastí Dejvic, kterým se otevřením Blanky naopak ulevilo.

Další problematická ulice, která se od otevření Blanky ucpává, je Jugoslávských partyzánů – opět na výjezdu na Vítězné náměstí zúžená do jednoho pruhu. Právě toto „dopravní zklidnění“ hlavního dopravního uzlu Dejvic je zkrátka a dobře jádrem současných problémů.

Místo toho, aby se radnice logicky pokusila odstranit umělé překážky z největšího proudu dopravy, přidá další špunt. Protože jak vám řekne každý kovaný levičák, když nefunguje regulace, je potřeba více regulace.

Chtěl bych skončit optimisticky, ale nic mě nenapadá. Až pojedete Blankou, věnujte prosím zvýšenou pozornost světelnému dopravnímu značení, abyste omylem nevjeli na virtuálně uzavřenou rampu. Moc bych se totiž nedivil, kdyby se nahoře u jejího výjezdu usídlilo nějaké výběrčí vozidlo s modrými majáky.